• تاریخ انتشار : 1402/12/13 - 08:55
  • بازدید : 160
  • تعداد بازدیدکننده : 158
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
معاونت آموزش پزشکی عمومی

آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی در دانشکده پزشکی برگزار شد.

 

آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی روز پنجشنبه 1402/12/10 به شیوه کاغذی در دانشکده پزشکی برگزار گردید. تعداد 138 نفر دانشجوی مقطع پزشکی عمومی این دانشکده واجد شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه بودند که از این تعداد 132 نفر در آزمون حاضر و 6 نفر غیبت داشته و تعداد 7 نفر دانشجوی میهمان نیز در این آزمون شرکت نمودند.

همچنین تعداد 151 نفر دانشجوی پزشکی عمومی این دانشکده واجد شرایط شرکت در آزمون پیش کاروزی بودند که از این تعداد 146 نفر در آزمون شرکت کرده و 5 نفر غایب بوده و 2 نفر بصورت میهمان در این آزمون شرکت داشتند.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,عمومی
  • گروه خبری : 139584
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب