• تاریخ انتشار : 1403/03/21 - 11:56
  • بازدید : 27
  • تعداد بازدیدکننده : 27
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
معاونت آموزشی

تکمیل پرسشنامه غربالگری سلامت روان دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم 

خواهمشند است کلیه دانشجویان محترم به منظور تکمیل "پرسشنامه غربالگری سلامت روان دانشجویان" به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:

https://sso.behdasht.gov.ir/ccsm_internalsso?ver=138769

  • گروه خبری :
  • گروه خبری : 143406
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب