شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > ترم ها > درسنامه بیوشیمی 
 
 

اطلاعات مربوط به مقدمات علوم پایه 2 (شامل دروس بیوشیمی و فیزیولوژی )بشرح ذیل می باشد .

 

تعداد واحد

ساعات تدریس

جمع ساعات

مقدمات علوم پایه(2)

5/2 واحد

بیوشیمی=5/29

5/47 ساعت

فیزیولوژی=18

 

 

بیوشیمی

ردیف

مؤلف

 

مرتبه علمی

مدرس

 

مجموع ساعات

1

دکتر بهرام یغمائی

مدیر گروهبیوشیمی

استاد

دکتر بهرام یغمائی

5/29 ساعت

2

دکتر نوشابه پژهان

عضو هیئت علمی

استادیار

دکتر نوشابه پژهان

3

دکترعبدالحسین باستانی

عضو هیئت علمی

استادیار

دکترعبدالحسین باستانی

4

دکتر فریده اسفندی

عضو هیئت علمی

استادیار

از تاریخ 10/11/85

بازنشسته شده اند

 

 

بیوشیمی عملی

ردیف

مدرس

مجموع ساعات

1

دکترعبدالحسین باستانی

دکتر نوشابه پژهان

دکتر بهرام یغمائیبا همکاری کارشناسان گروه

4 ساعت

 

 

عناوین درسنامه بیوشیمی

ردیف

فصل‌ها

عنوان

1

فصل اول

بیوشیمی و پزشکی

2

فصل دوم

آب و پتانسیل هیدروژن

3

فصل سوم

اسیدهای آمینه

4

فصل چهارم

ساختمان پروتئین‌ها و عملکرد آنها

5

فصل پنجم

کربوئیدراتها

6

فصل ششم

لیپیدها

7

فصل هفتم

ساختمان اسیدهای نوکلئیک

8

فصل هشتم

آنزیم

9

فصل نهم

کوانزیم و ویتامین‌ها

10

فصل دهم

انرژی و زیست

11

فصل یازدهم

متابولیسم کربوئیدرات‌ها

12

فصل دوازدهم

متابولیسم اسیدهای چرب

13

فصل سیزدهم

متابولیسم اسیدهای آمینه

14

فصل چهاردهم

متابولیسم نوکلئوتیدها

15

فصل پانزدهم

بیوسنتز RNAو پیرایش آن

16

فصل شانزدهم

بیوسنتز پروتئین‌ها

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.